Przy Zespole Szkół Publicznych w Lubiążu powstał nowy plac zabaw

Plac zabaw w Lubiążu

Plac zabaw został wykonany dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. „Budowa, wyposażenie placów zabaw oraz miejsc rekreacji i integracji społecznej mieszkańców w miejscowościach wiejskich w Gminie Wołów”.

Projekt został złożony w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”. Łączna kwota realizacji zadania wyniosła 12 974,96 zł, przy dofinansowaniu 6 487,47 zł. Do południa korzystać z niego będą uczniowie szkoły, natomiast po południu będzie ogólnodostępny. Aby zapewnić bezpieczeństwo i zapobiec dewastacji teren placu będzie monitorowany za pośrednictwem monitoringu szkolnego.

Dodano: Wtorek, 28 sierpnia 2012