Kolejne spotkanie samorządowców w Wołowie

Spotkanie Burmistrzów

W dniu 1 marca 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wołowie odbyło się kolejne spotkanie Burmistrzów i urzędników Gminy Wołów, Brzeg Dolny, Obornik Śląskich, Prusic oraz Żmigród a także Powiatu Trzebnickiego oraz Milickiego. Celem spotkania było nawiązanie współpracy, zakładającej wspólne aplikowanie o środki z programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”. Program realizowany jest w ramach Mechanizmu Finansowego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014.

W ramach opracowywanego wspólnie projektu Gmina Wołów, Brzeg Dolny, Prusice, Oborniki Śląskie obraz Powiat Trzebnicki i Milicki mają szansę pozyskać 400 000 EURO. Środki przeznaczone zostaną na analizy i badania społeczne, które posłużą do przygotowania strategii rozwoju obszaru funkcjonalnego, opracowania strategii rozwoju dla obszaru funkcjonalnego i poszczególnych samorządów, studia wykonalności dla planowanych przedsięwzięć, a także przygotowania dokumentacji przetargowej, planu rozwoju instytucjonalnego oraz planu komunikacji i konsultacji społecznych działań partnerstwa.

Spotkanie w Urzędzie Miejskim w Wołowie służyło także omówieniu wspólnego przystąpienia Partnerów do projektu realizowanego przez EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Projekt „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych w Gminach Wołów, Prusice, Oborniki Śląskie oraz Powiatach Milickim i Trzebnickim” ma na celu podniesienie świadomości obywateli oraz promocję wzrostu wykorzystania elektronicznych usług publicznych.

Dodano: Poniedziałek, 04 marca 2013