Upowszechniania kultury fizycznej i sportu

herb small

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2016

W ramach konkursu ogłoszonego Zarządzeniem Nr 2/2016 Burmistrza Gminy Wołów z dnia 7  stycznia 2016 r. do Urzędu Miejskiego w Wołowie wpłynęło 17 ofert.

Dodano: Piątek, 19 lutego 2016