Oferta realizacji zadania publicznego "Odra" Lubiąż

herb small


W dniu 1 marca 2016 r. do Urzędu Miejskiego w Wołowie wpłynęła oferta złożona przez Młodzieżowy Klub Sportowy „Odra" Lubiąż na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Informujemy, że zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) w ciągu 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi: osobiście: Urząd Miejski w Wołowie, Rynek 34, Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej lub elektronicznie: wes@wolow.pl.

Ofertę zamieszczono na stronach: www. wolow.pl, www.bip.wolow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wołowie.

Dodano: Piątek, 11 marca 2016