Klub Piłkarski Warzęgowo - oferta realizacji zadania publicznego

herb small

W dniu 14 marca 2016 r. do Urzędu Miejskiego w Wołowie wpłynęła oferta złożona przez Klub Piłkarski Warzęgowo na realizację zadania publicznego pod nazwą : Popularyzacja i rozwój piłki nożnej w Gminie Wołów.

Informujemy, że zgodnie z art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1118 ze zm.) w ciągu 7 dni od daty zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi: osobiście w Urzędzie Miejskim w Wołowie, Rynek 34, Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej lub elektronicznie: wes@wolow.pl.

Ofertę zamieszczono na stronach: www.wolow.pl, www.bip.wolow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wołowie.

Dodano: Piątek, 18 marca 2016