Konkurs na koncepcje zagospodarowania terenów zielonych

Herb Wołowa

Burmistrz Gminy Wołów Dariusz Chmura we współpracy z Instytutem Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ogłasza konkurs zamknięty na koncepcje projektowe zagospodarowania terenów:  I. „Rzeka Juszka” i „Wjazd do Wołowa” II. „Ruski Plac”, III. „Park Gancarz”, „Park przed Policją” i „Park przy SP nr 2”.

Celem konkursu jest wspieranie nauki poprzez wyłonienie w drodze konkursu opracowania koncepcji projektowej zagospodarowania terenu dla następujących tematów: „Rzeka Juszka”, „Wjazd do Wołowa”, „Ruski plac”, „Park Gancarz”, „Park przed policją” i „Park przy SP nr 2 ”. Wszystkie tereny opracowania znajdują się na terenie miasta Wołów, zgodnie z granicami określonymi na mapach sytuacyjno-wysokościowych oraz wytycznymi z projektu MPZP (stanowiących załącznik do Regulaminu Konkursu).

 

Szczegółowe zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie określa jego Regulamin, dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wołowie.

Dodano: Piątek, 08 marca 2013