Informacja o wynikach konkursu dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2013

Herb Wołowa

 Informacja o wynikach konkursu dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2013.

L.p.

Wnioskodawca

Tytuł zadania

Kwota dotacji w PLN

1

UKS Wołów

Upowszechnienie gry w piłkę nożną wśród dziewcząt
– wychowanie poprzez sport, kształtowanie aktywnego i zdrowego stylu życia.

7 000,00

2

Uczniowski Klub Sportowy „ZSZ Wołów”

„WOŁOWSKA INTEGRACYJNA DRUŻYNA BASEBALLOWA – SEZON 2013 – zajęcia sportowo-rekreacyjne o charakterze integracyjnym i koedukacyjnym dla dzieci i młodzieży szkolnej regionu wołowskiego pochodzących z różnych środowisk społecznych często zagrożonych patologiami.

10 000,00

3

Wołowski Klub KarateKYOKUSHINKAI

Prowadzenie zajęć z karate kyokushin i innych dyscyplin sportowych, zajęć rekreacyjnych oraz organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy Wołów

10 000,00

4

MKP Wołów

Upowszechnienie sportu dla wszystkich poprzez organizację szkolenia, współzawodnictwa i uczestnictwa w rozgrywkach sportowych ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej.

106 000,00

5

Klub Piłkarski PROMOTORPełczyn

Upowszechnienie sportu dla wszystkich poprzez organizację szkolenia, współzawodnictwa i uczestnictwa w rozgrywkach sportowych ze szczególnymb uwzględnieniem piłki nożnej.

5 000,00

6

Stowarzyszenie MieszkańcówKrzydliny Wielkiej „Kreda”

„W zdrowym rytmie sprawni fizycznie”

5 000,00

7

KP Ruch Warzęgowo

„Propagowanie wśród mieszkańców Gminy Wołów aktywnych form kultury fizycznej popularyzacja i rozwój piłki nożnej”.

5 000,00

8

ODRA Lubiąż

„Prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci 
i młodzieży oraz mieszkańców Gminy Wołów w imprezach, zawodach i rozgrywkach sportowych. Prowadzenie zajęć rekreacyjnych  dla różnych grup wiekowych.

30 000,00

9

Wiejski Klub Sportowy ORKAN Mojęcice

Prowadzenie zajęć z zakresu piłki nożnej wśród młodzieży i dzieci z terenu Gminy Wołów, organizacja  imprez sportowo rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z Gminy Wołów

18 000,00

10

Wrestlingowy Klub Sportowy

Prowadzenie zajęć sportowych i organizacja imprez sportowo rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z tereny Gminy Wołów

3 000,00

11

WKS TRAF

Promocja Kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży Gminy Wołów ze szczególnym uwzględnieniem zajęć tanecznych, zespołowych gier sportowych – mini koszykówka itp. , akrobatyki.

7 000,00

12

KP HEROSI Stary Wołów

Rozwój fizyczno-sportowy – Rozwojem naszej miejscowości.

4 000,00

13

ULKS Wulkan Lubiąż

Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu dzieci młodzieży zagrożonej uzależnieniem i z zaburzeniami zachowań z terenu Gminy Wołów w zakresie wybranych sportów letnich i halowych.

3 000,00

14

Korona Gliniany

Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu dzieci młodzieży zagrożonej uzależnieniem i z zaburzeniami zachowań z terenu Gminy Wołów w zakresie wybranych sportów letnich i halowych.

4 000,00

15

UKS Krzydlina

„Prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Gminy Wołów w imprezach, zawodach i rozgrywkach sportowych. Prowadzenie  zajęć rekreacyjnych dla różnych grup wiekowych.

3 000,00

16

Klub Motorowy w Wołowie

Prowadzenie działalności w zakresie promowania sportu żużlowego.

2 000,00

 

Odrzucono następujące oferty, które nie spełniły wymogów formalnych i nie zostały poddane ocenie merytorycznej:

 

L.p.

Wnioskodawca

Tytuł zadania

Kwota dotacji w PLN

1.

Polski Związek Wędkarski koło Wołów

Prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Gminy Wołów w imprezach, zawodach i rozgrywkach sportowych. Prowadzenie zajęć rekreacyjnych dla różnych grup wiekowych.

NIE UDZIELONO DOTACJI

2.

Ognisko Towarzystwa Krzewnienia Kultury Fizycznej „RAZEM” przy ZK w Wołowie

Prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Gminy Wołów w

imprezach, zawodach i rozgrywkach sportowych. Prowadzenie zajęć rekreacyjnych dla różnych grup wiekowych.

NIE UDZIELONO DOTACJI

3.

Wołowski Klub Szachowy

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, poprzez prowadzenie zajęć szachowych oraz organizowanie turniejów szachowych dla dzieci, młodzieży z terenu Gminy Wołów.

NIE UDZIELONO DOTACJI

4.

Dolnośląski Związek Orientacji Sportowej Wrocław

Klubowe Mistrzostwa Polski w Biegu na orientację i otwarte mistrzostwa Wołowa.

NIE UDZIELONO DOTACJI

5.

Polski Związek Wędkarski Okręg we Wrocławiu koło nr 9 „ODRZYSKO”w Lubiążu

Popularyzacja sportu wędkarskiego poprzez organizowanie zawodów wędkarskich.

NIE UDZIELONO DOTACJI

6.

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Podlasie” Wołów

Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wołów w zakresie lekkiej atletyki.

NIE UDZIELONO DOTACJI

7.

Stowarzyszenie mieszkańców i sympatyków wsi Uskorz Mały

Renowacja murawy boiska, organizacja i prowadzenie wakacyjnej szkółki piłkarskiej dla dzieci i młodzieży zakończonej rozgrywkami. Organizacja i prowadzenie zajęć nordic-walking dla mieszkańców Gminy.

NIE UDZIELONO DOTACJI

8.

Miejsko Gminny Ludowy Klub Sportowy „Wiatr” Wołów

„Popularyzacja aktywnego wypoczynku wśród dzieci i młodzieży poprzez uczestnictwo dziewcząt i chłopców w zapasach w stylu wolnym i klasycznym”

NIE UDZIELONO DOTACJI

 

Dodano: Czwartek, 14 marca 2013