Sesja Rady Miejskiej w Wołowie

Herb Wołowa

W dniu 25.03.2013 r. o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wołowie odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Zapraszamy do zapoznania się z porządkiem obrad.

 

Porządek obrad sesji Rady Miejskiej w Wołowie

w dniu 25 marca 2013 r. godz. 9.00.1. Otwarcie obrad sesji Rady Miejskiej w Wołowie.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad sesji Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 15 lutego 2013 r.

4. Przyjęcie protokołu z obrad sesji Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 1 marca 2013 r.

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 21 lutego 2013 r. do 15 marca 2013 r.

6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/246/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2013 rok.

7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do ceny za 1 m³ dostarczonej wody dla odbiorców indywidualnych wynikającej z taryfy za dostarczoną wodę na terenie Gminy Wołów.

8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.

9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej.

10.  Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wołów.

11.  Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”.

12.  Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej w Wołowie.

13.  Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

14.  Zamknięcie obrad sesji Rady Miejskiej w Wołowie.

 

Dodano: Wtorek, 19 marca 2013