Oferta Stowarzyszenie Mieszkańców i Sympatyków wsi Uskorz Mały na realizację zadania publicznego pt. Wakacyjna szkółka piłkarska i zajęcia nordic-walking w Uskorzu Małym

Herb Wołowa

W dniu 14 marca 2013 roku do Urzędu Miejskiego w Wołowie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Mieszkańców i Sympatyków wsi Uskorz Mały 56-100 Wołów na realizację zadania publicznego pt. Wakacyjna szkółka piłkarska i zajęcia nordic-walking w Uskorzu Małym. Informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r Nr 234, poz. 1536 z póź. zm.) można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Oferta Stowarzyszenie Mieszkańców i Sympatyków wsi Uskorz Mały

Dodano: Poniedziałek, 25 marca 2013