I Forum Organizacji Pozarządowych

I Forum Organizacji Pozarządowych 5

W minioną sobotę wołowski ratusz i rynek zostały opanowane przez organizacje pozarządowe. Stało się tak w związku z odbywającym się tego dnia I Forum Organizacji Pozarządowych pt. „Aktywne Społeczności Lokalne”. Na zaproszenie Burmistrza Dariusza Chmury przybyli przedstawiciele ponad 20 organizacji działających na terenie Gminy Wołów, Gminy Wińsko oraz Gminy Brzeg Dolny. W spotkaniu uczestniczyły też: Pani Krystyna Laszkiewicz Animator NGO i Doradca ds. pozyskiwania funduszy oraz Pani Edyta Rząsa moderator Odnowy Wsi.

I Forum Organizacji Pozarządowych miało dwa oblicza. Pierwsze z nich przeznaczone było dla mieszkańców. Czternaście organizacji rozstawiło przed ratuszem stoiska, przy których można było zapoznać się z ich działalnością. W tym samym czasie w ratuszu odbywało się otwarte spotkanie przedstawicieli trzeciego sektora z władzami. Celem spotkania była wymiana doświadczeń, zaprezentowanie dotychczasowych osiągnięć organizacji pozarządowych oraz przedyskutowanie aktualnej kondycji trzeciego sektora w Wołowie.

Spotkanie rozpoczęło wystąpienie Burmistrza Dariusza Chmury, który przywitał wszystkich i pogratulował organizacjom dotychczasowych osiągnięć. Zaprosił również wszystkich do uczestnictwa w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Programu Współpracy Gminy Wołów z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 rok. Następnie głos zabrali goście specjalni czyli Krystyna Laszkiewicz, Edyta Rząsa, Wanda Haśka - Prezes Stowarzyszenia Jezierzyca, Mirosław Dawidowicz – Prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Godzięcin „Wspólna Sprawa” i Andrzej Borowiak – Prezes Koła Gospodyń Wiejskich „Jodłóweczki”. Na Forum obecna była także Przewodnicząca Rady Miejskiej – Pani Danuta Jelec oraz Radni, którzy są członkami stowarzyszeń (Zbigniew Posacki, Mirosław Kawalec, Janusz Czarnowski).

Obecni na sali sesyjnej mieli okazję dowiedzieć się o możliwościach związanych z przygotowaniem i wdrażaniem Strategii Rozwoju Wsi, źródłach pozyskiwania środków zewnętrznych, możliwościach i pomocy jakie zapewnia działający w Wołowie Lokalny Inkubator Organizacji Pozarządowych oraz doświadczeniach świetnie prosperujących organizacji reprezentowanych przez zaproszonych gości.

Główną atrakcją części wystawienniczej były wybory najlepszych stoisk. Komisja wybrana spośród członków stowarzyszeń dokonała oceny pod względem: estetyki, atrakcyjności i oferty prospołecznej. Pierwsze miejsce zdobyło Stowarzyszenie „Razem Możemy Więcej”, drugie przypadło sołectwu Uskorz Wielki , natomiast miejsce trzecie przypadło Stowarzyszeniu „Aktywna Wieś” i Fundacji „Złote Psy”.

Na zakończenie I Forum Organizacji Pozarządowych Burmistrz podziękował wszystkim za uczestnictwo i czas jaki poświęcają każdego dnia na rzecz społeczności lokalnych oraz zapewnił, że wszystkie organizacje, które przygotowały stoisko promocyjne otrzymają nagrodę.

Dodano: Poniedziałek, 27 sierpnia 2012