ANKIETA - Identyfikacja problemów i potrzeb rozwojowych Gminy Wołów realizowana na potrzeby opracowania pn. Program Rewitalizacji Gminy Wołów

a

Trwają prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Wołów, głos mieszkańców na etapie wyznaczania obszaru zdegradowanego jest bardzo ważny.  Zachęcamy do poświęcenia czasu i wypełnienia ankiety dot. potrzeb i problemów jakie Państwo napotykają w swoim najbliższym otoczeniu, w którym funkcjonujecie - mieszkacie, pracujecie, odpoczywacie. Prosimy o wypełnienie ankiety mieszkańców, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, sołectwa, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, kościoły i związki wyznaniowe oraz inne podmioty posiadające osobowość prawną. Link do ankiety: 


 https://drive.google.com/open?id=13kRLYqUADllMRPoCfieIQ9GsZ0_iU94XB9a6715GTws

 

 

Dodano: Wtorek, 19 lipca 2016