Warsztaty konsultacyjne dot. rewitalizacji w Gminie Wołów

a

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie konsultacyjnym dotyczącym prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Wołów.  Spotkanie odbędzie się w dniu 26 lipca 2016 roku o godz. 1200 – 1500 w Sali konferencyjnej w Ratuszu. Cele warsztatu konsultacyjnego:

  • omówienie wyników prac nad wyznaczeniem obszaru zdegradowanego oraz rewitalizacji w Gminy Wołów;
  • przeprowadzenie pogłębionej analizy problemów obszaru zdegradowanego i rewitalizacji;
  • prezentacja zasad zgłaszania propozycji przedsięwzięć, które mogą zostać ujęte w programie rewitalizacji, za pośrednictwem „Ankiety potrzeb rewitalizacyjnych”.

 

Liczymy na Państwa przybycie oraz aktywny udział w warsztatach konsultacyjnych.

Dodano: Czwartek, 21 lipca 2016