I warsztaty konsultacyjne za nami

a

26 lipca w sali konferencyjnej odbyły się pierwsze warsztaty konsultacyjne dot. rewitalizacji w Gminie Wołów. Pan Przemysław Wojcieszak z Dolnośląskiego Centrum Rozwoju Lokalnego, które przygotowuje dla Gminy Wołów Lokalny Program Rewitalizacji przybliżył zainteresowanym wyniki prac nad wyznaczeniem obszaru zdegradowanego oraz przeznaczonego do rewitalizacji. Uczestnicy spotkania przeprowadzili również pogłębioną analizę problemów obszaru zdegradowanego i rewitalizacji. Kolejne spotkanie planowane jest 17 sierpnia.

 

Dodano: Poniedziałek, 01 sierpnia 2016