Konkurs na koncepcje zagospodarowania terenów zielonych rozstrzygnięty

Herb Wołowa

Rozstrzygnięto ogłoszony przez Burmistrza Gminy Wołów Dariusz Chmurę konkurs na koncepcje zagospodarowania terenów: „Rzeka Juszka”, „Wjazd do Wołowa”, „Ruski plac”, „Park Gancarz”, „Park przed policją” i „Park przy SP nr 2”. Konkurs zorganizowany był we współpracy z Instytutem Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Szczegółowe zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie określał jego regulamin, dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wołowie.

Wyniki konkursu: 

I kategoria: „Rzeka Juszka” i „Wjazd do Wołowa”.

I nagrodę o wys. 800 zł, zdobywa zespół: 
16257, w osobach: Magda Bajak, Joanna Bryll, Marta Kępa, Agnieszka Surma


Wyróżnienia honorowe o wys. po 250 zł dla zespołu, zdobywają: 

19122, w osobach: Justyna Pisak, Barbara Plackowska, Katarzyna Strzelec, Anna Stępień, Agata Łabuzińska Magdalena Malesak, Zuzanna Szaforz ,Monika Strzelec, Anna Siegień

11446, w osobach: Magdalena Leśniak, Justyna Łuźniak, Klaudia Mierzwa, Magdalena Subocz, Andżelika Mrozowicz

II Kategoria: „Ruski Plac”.

I nagrodę o wys. 1000 zł, zdobywa zespół:
91963, w osobach: Katarzyna Kucharzyszyn, Dorota Rejkowicz, Paulina Szczupak

Wyróżnienie honorowe, w wys. 300zł, zdobywa zespół:
12288, w osobach: Hanna Kubicka, Agnieszka Mikołajczyk, Sylwia Ukleja

III Kategoria „Park przed Policją”, „Park przy SP nr 2” i „Park Gancarz".

I nagrodę o wys. 1000 zł, zdobywa zespół:
26743, w osobach: Justyna Sosnowska, Paulina Sochacka, Agnieszka Pałgan, Dorota Łyskawińska

Wyróżnienie honorowe, w wys. 300zł, zdobywa zespół:
G98942, w osobach: Anita Nowak, Paula Niedźwiecka

 

Dodano: Czwartek, 14 lutego 2013