Oferta Miejsko - Gminno Ludowego Klubu Sportowego "WIATR" na realizację zadania publicznego pt. Popularyzacja aktywnego wypoczynku wśród dzieci i młodzieży poprzez uczestnictwo dziewcząt i chłopców w zapasach w stylu wolnym i klasycznym.

Herb Wołowa

W dniu 29 marca 2013 roku do Urzędu Miejskiego w Wołowie wpłynęła oferta złożona przez Miejsko – Gminny Ludowy Klub Sportowy „WIATR” na realizację zadania publicznego pt. Popularyzacja aktywnego wypoczynku wśród dzieci i młodzieży poprzez uczestnictwo dziewcząt i chłopców w zapasach w stylu wolnym i klasycznym. Informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r Nr 234, poz. 1536 z póź. zm.) można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 Oferta Miejsko - Gminno Ludowego Klubu Sportowego "WIATR" na realizację zadania publicznego pt. Popularyzacja aktywnego wypoczynku wśród dzieci i młodzieży poprzez uczestnictwo dziewcząt i chłopców w zapasach w stylu wolnym i klasycznym.

Dodano: Poniedziałek, 04 marca 2013