Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” rozpoczyna nabór wniosków

LGD

Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”, w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, ogłasza konkurs nr I/2013 na składanie wniosków o przyznanie pomocy na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy z zakresu następujących działań:

1. Odnowa i rozwój wsi, limit dostępnych środków: 956 297,39 złotych.

2. Małe projekty tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi limit dostępnych środków1 086 587,07 złotych;

3. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, limit dostępnych środków583 562,00 złotych;

4. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, limit dostępnych środków: 700 000,00 złotych.

Termin składania wniosków: od 02 kwiecień 2013 r. do 16 kwiecień 2013 r. do godziny 16:00.

Więcej informacji w załączonym ogłoszeniu.

 

Ogłoszenie o naborze Leader I 2013

Dodano: Środa, 03 kwietnia 2013