Oferta Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Wulkan” na realizację zadania publicznego pt. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży z terenu gminy Wołów w zakresie lekkiej atletyki

Herb Wołowa

W dniu 04 kwietnia 2013 roku do Urzędu Miejskiego w Wołowie wpłynęła oferta złożona przez Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Wulkan” Lubiąż na realizację zadania publicznego pt. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży z terenu gminy Wołów w zakresie lekkiej atletyki. Informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r Nr 234, poz. 1536 z póź. zm.) można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Oferta Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Wulkan” na realizację zadania publicznego pt. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży z terenu gminy Wołów w zakresie lekkiej atletyki.

Dodano: Poniedziałek, 08 kwietnia 2013