Sesja Rady Miejskiej - 14.11.2016r

Sesja Rady Miejskiej - small

Sesja Rady Miejskiej w Wołowie odbędzie się 14 listopada 2016r. (poniedziałek); o godz. 14.30 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wołowie.

Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołowie w dniu 14 listopada 2016 r. (poniedziałek) godz. 14.30:

1. Otwarcie obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołowie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołowie w dniu 11 października 2016 r.
4. Czas dla samorządów wsi.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Wołów 29.09.2016 r. - 26.10.2016 r.
6. Informacja o realizacji zadań oświatowych w Gminie Wołów w roku szkolnym 2015/2016.
7. Sytuacja w rolnictwie w Gminie Wołów.
8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/129/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów na lata 2016 - 2028.
9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/130/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2016 rok.
10. Podatki lokalne na 2017 rok.
11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na terenie Gminy Wołów
12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2017.
13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej.
14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wołów na lata 2016-2020.
15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi oraz 15. podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.
16. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla ulicy w Wołowie.
17. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Wołów a Skarbem Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wołów.
18. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wołowie.
19. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych.
20. Zamknięcie obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołowie.

Dodano: Środa, 09 listopada 2016