Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi

herb small

W załączniku zamieszczamy sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2017.

Dodano: Środa, 09 listopada 2016