Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Biura SGTWTiDB

Barycz

Zarząd Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy z siedzibą w Żmigrodzie ogłasza z dniem 18.11.2016 konkurs na stanowisko dyrektora Biura Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy (SGTWTiDB).

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać:

Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe (preferowane wykształcenie kierunkowe np. turystyka i rekreacja, marketing, zarządzanie)
2) obywatelstwo polskie,
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
6) predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, otwartość, sumienność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista, kreatywność, odporność na stres, dokładność, zdolności negocjacyjne, myślenie strategiczne, umiejętność zarządzania zespołem pracowników,
7) znajomość zagadnień związanych z konstruowaniem wniosków o pomoc finansową oraz wniosków o płatność i refundację środków finansowych na projekty/operacje współfinansowane z funduszy unijnych, dokonywanie rozliczeń projektów,
8) posiadanie doświadczenia w realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych, a także w organizacji szkoleń, spotkań animacyjnych, warsztatów itp.,
9) bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność współpracy w zespole, zdolność do delegowania zadań, znajomość przepisów prawa pracy, znajomość przepisów bhp,
10) umiejętność przygotowania i sporządzania informacji, sprawozdań, raportów, wizualizacji,
11) praktyczna znajomość pracy biurowej, obsługi urządzeń biurowych, obsługi komputera i programów: MS Office, programów graficznych,
12) gotowość do pracy poza biurem: podróże służbowe (również kilkudniowe), oraz pracy w weekendy
13) posiadanie prawa jazdy kat. B oraz samochodu osobowego

Wymagania dodatkowe:
1) co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
2) znajomość komunikatywna języka angielskiego lub niemieckiego,
3) umiejętność administrowania strony internetowej oraz portali społecznościowych

Warunki zatrudnienia :
- zatrudnienie: umowa o pracę – podjęcie pracy po rozstrzygnięciu konkursu - styczeń 2017 (okres próbny 3 miesiące)

 

Więcej informacji w załączniku.

Dodano: Piątek, 18 listopada 2016