Program Odpracowania Zaległości Czynszowych

herb small

W celu ułatwienia osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, możliwości uregulowania zaległych należności z tytułu czynszu i innych opłat związanych z gminnymi lokalami mieszkalnymi, Burmistrz Gminy Wołów w dniu 24 listopada 2016 roku wprowadza Program Odpracowania Zaległości Czynszowych.

Głownym celem programu jest dostosowanie sposobu likwidacji zaległości do indywidualne sytuacji materialnej i życiowej dłużnika. Warunki uczestnictwa opisane są w treści Programu Odpracowania Zaległości Czynszowych, który znajduje się z poniższym załączniku. Poza programem w załączniku znajdą Państwo również wniosek (załącznik nr 1), którego weryfikacji dokonają pracownicy Wydziału Zasobów Lokalowych Urzędu Miejskiego w Wołowie i który będzie indywidualnie rozpatrywany przez burmistrza, a także umowa (załącznik nr 2), którą Gmina Wołów zawrze z dłużnikiem po akceptacji wniosku. Rozliczenie wykonania umowy będzie dokonywane miesięcznie według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego programu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Zasobów Lokalowych Urzędu Miejskiego w Wołowie lub pod numerem telefonu: 71 319 13 63

Dodano: Czwartek, 24 listopada 2016