Dzień Białej Laski

Dzień Białej Laski

22 listopada 2016 roku Wołowskie Koło Polskiego Związku Niewidomych obchodziło Dzień Białej Laski. Z tej okazji w Wołowskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie, na którym poza członkami koła pojawili się także burmistrz Dariusz Chmura i starosta Maciej Nejman. Zebrani goście, przy skromnym poczęstunku, omawiali ideę Dnia Białej Laski, dzielili się swoimi codziennymi problemami oraz pomysłami dotyczącymi poprawy życia osób niedowidzących i niewidomych.

Dodano: Wtorek, 29 listopada 2016