Zakończono przebudowę drogi w Straszowicach

Zakończono przebudowę drogi w Straszowicach

W poniedziałek 21 listopada dobiegły końca prace związane z przebudową drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Straszowicach. Wykonawcą inwestycji, której łączna wartość wyniosła 344.789,27 zł, było Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg i Mostów z Piotroniowic. Inwestycja
zrealizowana była przy wsparciu finansowym w formie dotacji celowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Dodano: Wtorek, 29 listopada 2016