Sesja Rady Miejskiej - 20.12.2016r.

Sesja Rady Miejskiej - small

Sesja Rady Miejskiej w Wołowie odbędzie się 20 grudnia 2016r. (wtorek); o godz. 14.30 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wołowie.

Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołowie w dniu 20 grudnia 2016 r. (wtorek) godz. 14.30:

1. Otwarcie obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołowie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołowie w dniu 14 listopada 2016 r.
4. Czas dla samorządów wsi.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Wołów 27.10.2016 r. – 4.12.2016 r.
6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości, nieruchomości położonych na terenie Gminy Wołów, w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej.
7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr IX/76/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień Burmistrza dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, zasad i trybu ich przyznawania.
8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/163/2016 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wołowie na 2016 rok.
9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/129/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów na lata 2016 - 2028.
10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/130/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2016 rok.
11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/183/2004 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 października 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych gminy Wołów.
12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie I zmiany Studium i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Wołów.
13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2028.
14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2017 rok.
15. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wołowie.
16. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych.
17. Zamknięcie obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołowie. 

 

Dodano: Środa, 07 grudnia 2016