Zawiadomienie o naborze wniosków związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest

AZBEST1

Burmistrz Gminy Wołów ogłasza nabór wniosków o pomoc na realizację prac związanych z demontażem, zbieraniem i transportem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wołów.
Wszyscy mieszkańcy Gminy Wołów, których nieruchomości zostały ujęte w „Programie usuwania azbestu z terenu Gminy Wołów" będą mogli skorzystać w 2017 roku z dotacji, na przedsięwzięcie związane z usunięciem azbestu.
W tym celu należy złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Miejskim w Wołowie, Rynek 34, 56-100 Wołów. Termin składania wniosków: do 3 lutego 2017 roku. Formularze wniosku dostępne są w siedzibie urzędu oraz na stronie internetowej http://www.wolow.pl/ w zakładce „Druki do pobrania".
Przed planowanym demontażem wyrobów azbestowych właściciel nieruchomości jest zobowiązany, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, do:
1. dokonania zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, lub
2. uzyskania pozwolenia na budowę/rozbiórkę.
Sprawy związane ze zgłoszeniem robót budowlanych oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę/rozbiórkę załatwia się w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, II piętro, pok. nr 31.
Przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia prac: od 01.06. do 31.08.2017 r.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 71 319 13 21; 71 319 13 53, 71 319 13 13 lub 71 319 13 12.

Dodano: Piątek, 30 grudnia 2016