Zmiana przepisów dotyczących usuwania drzew i krzewów

Drzewo

Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Wołowie informuje, że od 1 stycznia 2017 po wejściu w życie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2249)

nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia Burmistrza na usunięcie:

1. drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2. krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
3. drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:
a) 100 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.
4. drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

Pozostałe zmiany dotyczące usuwania drzew i krzewów mogą Państwo znaleźć w tekście ustawy pod adresem: 
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/2249/1

W załączniku znajduje się wzór wniosku o usunięcie drzew lub krzewów.

Dodano: Wtorek, 03 stycznia 2017