Zakaz palenia odpadów!

dym

Burmistrz Gminy Wołów przypomina wszystkim mieszkańcom, że obowiązuje zakaz palenia odpadów na terenach nieruchomości oraz w piecach domowych.

Skutki spalania odpadów

Spalanie odpadów to przede wszystkim łamanie prawa, które również niesie za sobą poważne konsekwencje w postaci emisji silnie trujących gazów i pyłów, szkodzących środowisku i negatywnie wpływających na zdrowie człowieka. Zanieczyszczenia pochodzące ze spalania odpadów mogą powodować m. in. astmę oskrzelową, alergie pokarmowe, a nawet choroby nowotworowe. Spalając śmieci zatruwamy także nasze najbliższe otoczenie, wody gruntowe i ziemię. Ponadto poprzez odkładanie się tzw. mokrej sadzy w kominach niszczą się przewody kominowe, co powodować może zapalenie się instalacji i pożar domu.

W domowych piecach i kotłowniach BEZWZGLĘDNIE NIE WOLNO spalać:

  • wszelkich przedmiotów, opakowań z tworzyw sztucznych, butelek, pojemników, toreb foliowych,
  • zużytych opon i innych odpadów z gumy,
  • odzieży, obuwia, sztucznej skóry,
  • elementów drewnianych pokrytych lakierem lub impregnowanych, podkładów kolejowych,
  • opakowań po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach, środkach ochrony roślin,
  • papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych,
  • styropianu, przewodów i kabli.

Można spalać (poza opałem):

  • papier, tekturę i drewno (o ile nie jest zanieczyszczone impregnatami i powłokami ochronnymi),
  • odpady rolnictwa i gospodarki leśnej (odpadowa masa roślinna),
  • odpady kory i korka, trociny, wióry i ścinki, niezawierające substancji niebezpiecznych z wyłączeniem trocin, wiórów, ścinek pochodzących z obróbki płyt wiórowych.

Co grozi za spalanie odpadów?

Właściciele nieruchomości, którzy spalają odpady w piecach domowych podlegają karze aresztu lub grzywny, która może wynieść nawet 5000 zł – art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 t.j.).

 

Ważne!

Właściciele powinni pozbywać się odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych zebranych na terenie nieruchomości w sposób zgodny z przepisami art. 5 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250).

Jednocześnie przypominamy wszystkim o obowiązku wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym (art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy).

Dodano: Środa, 11 stycznia 2017