Projekt aktywizacji zawodowej dla osób powyżej 30 roku życia

Aktywizacja na zielono

"AKTYWIZACJA NA ZIELONO – program aktywizacji zawodowej dla osób od 30 roku życia w powiatach województwa dolnośląskiego o najwyższym bezrobociu".

 

 

 

 

 

 

Wsparcie oferowane w projekcie to:

 • Zaprojektowanie ścieżki rozwoju zawodowego z doradcą zawodowym i psychologiem,
 • Spotkania z pośrednikiem pracy, który pomoże znaleźć satysfakcjonująca pracę, a także przygotować się do spotkania z pracodawcą,
 • Bezpłatne szkolenia związane z „zielonymi zawodami" takie jak kurs Instalatora OZE (odnawialne źródła energii), który pozwoli uczestnikom zdobyć nowe kwalifikacje w szybko rozwijającej się branży odnawialnych źródeł energii, w której aktualnie istnieje deficyt specjalistów posiadających praktyczną wiedzę i umiejętności. Stwarza to ogromne możliwości dla osób, które umiejętności te nabędą!
 • Płatny 3 miesięczny staż zawodowy, podczas którego uczestnicy zdobędą tak pożądane przez pracodawców doświadczenie w pracy związanej z tzw. „zielonymi miejscami pracy" (odnawialne źródła energii, transport, gospodarka odpadami) i otrzymają wynagrodzenie 1850 zł netto miesięcznie,
 • Wsparcie finansowe na rzecz mobilności geograficznej (koszty związane z zakwaterowaniem lub dojazdem) dla uczestników, którzy zdecydują się podjąć pracę poza miejscem stałego zamieszkania (w sumie 7560 zł).
 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie i staż.

Do projektu zapraszamy osoby, które:

 • Mają powyżej 30 lat,
 • Posiadają adres zamieszkania w jednym z wymienionych powiatów województwa dolnośląskiego: wołowskim, górowskim, lwóweckim, jaworskim, jeleniogórskim, lubańskim, złotoryjskim, legnickim, dzierżoniowskim, wałbrzyskim, kłodzkim lub ząbkowickim,
 • Osoby niepracujące (bierne zawodowo lub bezrobotne)

Szczególnie zapraszamy:

 • Kobiety
 • Osoby niepełnosprawne
 • Osoby w wieku 50+
 • Osoby długotrwale bezrobotne
 • Osoby zamieszkujące obszary wiejskie

 

Udział w projekcie może realnie przyczynić się do aktywizacji zawodowej uczestników, a tym samym do zmniejszenia bezrobocia w regionie.

Chętnie zorganizujemy także spotkanie informacyjne, na którym przedstawimy założenia projektu, udzielimy odpowiedzi na wszystkie pytania, a osoby zainteresowane będą mogły na miejscu wypełnić dokumenty rekrutacyjne.

Więcej informacji o projekcie na stronie www.aktywizacjanazielono.pl oraz pod numerem telefonu 603 681 200 lub 533 360 946

Dodano: Poniedziałek, 16 stycznia 2017