Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej

herb small

Burmistrz Gminy Wołów zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej, powołanej do opiniowania ofert zgłoszonych w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w 2017 roku.

W poniższych załącznikach znajduje się zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej oraz formularz zgłoszenia kandydata.

Dodano: Wtorek, 17 stycznia 2017