Szkolenie dot. sporządzania nowej oferty konkursowej za nami

Szkolenie dla NGO

W poniedziałek 23 stycznia odbyło się szkolenie dla przedstawicieli NGO dot. sporządzania oferty w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie pod kątem najnowszych zmian w przepisach. Prowadzący p. Artur Gluziński bardzo precyzyjnie określił główne problemy i wyjaśnił jak w praktyce poradzić sobie z wypełnieniem oferty . Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem organizacji pozarządowych z Gminy Wołów.

Dodano: Środa, 25 stycznia 2017