Powiatowy Lekarz Weterynarii apeluje

Ptasia grypa

Powiatowy Lekarz Weterynarii w związku z wystąpieniem na terenie województwa dolnośląskiego wielu ognisk wysoce zjadliwej ptasiej grypy zwraca się z prośbą o szczególne zachowanie i przestrzeganie zasad bioasekuracji w gospodarstwach gdzie przebywa drób. Jednocześnie przypomina, iż Rozporządzenie Ministra Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 w sprawie zarządzenia  środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków obliguje osoby utrzymujące drób lub inne ptaki, do zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których utrzymywany jest ww. drób oraz nakazuje utrzymywanie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych w sposób uniemożliwiający ich kontakt z dzikim ptactwem. Ww. rozporządzenie zobowiązuje również osoby utrzymujące drób do stosowania mat dezynfekcyjnych przy wejściu do pomieszczeń, w których utrzymywane są zwierzęta. Dotyczy to także posiadaczy nawet jednej kury czy gołębia!

 

Za łamanie tych nakazów rolnikom grożą wysokie kary finansowe!

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wołowie informuje, że wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków nie jest groźny dla człowieka, cechuje się natomiast dużą odpornością na działanie czynników środowiska, w związku z czym łatwo i szybko rozprzestrzenia się w otoczeniu. 

Dodano: Wtorek, 07 lutego 2017