Informacja Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu

Drzewo

Nowe zasady dotyczące wycinki drzew i krzewów, zawarte w znowelizowanej ustawie o ochronie przyrody, które weszły w życie 1 stycznia tego roku, znoszą obowiązek uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów z nieruchomości należących do osób fizycznych pod warunkiem, że usunięcie nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jednakże, w przypadku usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia na ich usunięcie od Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu.

W załączeniu informacja Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu.

Dodano: Czwartek, 09 lutego 2017