Pieczęć Krajowego Rejestru Długów

Pieczątka KRD

Burmistrz Gminy Wołów informuje, iż zamieszczenie pieczęci Krajowego Rejestru Długów na dokumentach urzędowych ma charakter prewencyjny i wynika z umowy zawartej z KRD BIG S.A., który wspiera Gminę Wołów w zarządzaniu finansami. Wzór pieczęci stanowi poniższy załącznik.

Dodano: Środa, 15 lutego 2017