Komunikat o zagrożeniu upraw roślin

Drzewo brzoskwiniowe

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

Województwo: dolnośląskie
Powiat: wołowski
Agrofag: Kędzierzawość liści brzoskwini
Roślina: Brzoskwinia
Data publikacji komunikatu: 06.03.2017r.

Sadom brzoskwiń zagraża kędzierzawość liści brzoskwini
Porażeniu ulegają liście już w najwcześniejszych stadiach rozwoju, sporadycznie pędy, kwiaty (porażone kwiaty zamierają i opadają) i owoce (na owocach pojawiają się drobne rany i przebarwienia skórki).
Liście grubieją, ulegają pofałdowaniu i deformacji, przebarwiają się na kolor żółty potem
na czerwono-karminowy, na ich powierzchni pojawia się delikatny, szaro-biały nalot grzyba. Zniekształcenia mogą objąć cała blaszkę liściową. Pod koniec czerwca większość liści opada.
Porażone drzewa słabiej owocują i mają słabszą mrozoodporność. Porażone pędy należy wycinać

Czynnikami zwiększającymi porażenie są:

 • częste opady deszczu w okresie wczesnowiosennym i wysoka temperatura

Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin wykonuje się:

 • w okresie bezlistnym, przed rozpoczęciem wegetacji ,
 • gdy temperatura powietrza przekroczy +6°C

Należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne pokrycie cieczą grzybobójczą całych drzew - wierzchołków pędów i spękań kory na pniu. Profilaktycznie należy wycinać porażone pędy.

W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających zabiegu chemicznego nie stosować:

 • na rośliny uprawne w czasie kwitnienia,
 • kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty,
 • w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie
 • może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.

 

Uwagi:
Z dniem 1 stycznia 2014 r. wszedł w życie obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin przez wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin. Szczegóły na stronie:

http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Produkcja-roslinna/Ochrona-roslin/Integrowana-ochrona-roslin

Zgodnie z ustawą z o środkach ochrony roślin:

 • Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.
 • Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.
 • Środki ochrony roślin stosuje się zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, sprzętem sprawnym technicznie i skalibrowanym.
 • Zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych mogą być wykonywane przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 ww. ustawy.
 • Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.
Dodano: Wtorek, 07 marca 2017