Sesja Rady Miejskiej w Wołowie

Herb Wołowa

W dniu 29.04.2013 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wołowie odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Zapraszamy do zapoznania się z porządkiem obrad.

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad sesji Rady Miejskiej w Wołowie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad sesji Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 25 marca 2013 r.
4. Czas dla samorządów wsi.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Wołów za okres od 16 marca 2013 r. do 19 kwietnia 2013 r.
6. Ochrona środowiska w Gminie Wołów – stan przygotowań Gminy do realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej jednostce OSP Gminy Wołów – Ochotniczej Straży Pożarnej Krzydlina Wielka na realizację zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/246/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2013 rok.
9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Wołów na lata 2013 – 2015.
10. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej w Wołowie.
11. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
12. Zamknięcie obrad sesji Rady Miejskiej w Wołowie.

Dodano: Wtorek, 23 kwietnia 2013