Rekrutacja do projektu „Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚP i ich pracowników” rozpoczęta!

Partnerstwo

Informujemy, że Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. rozpoczął rekrutację do projektu „Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚP i ich pracowników” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Głównym celem realizacji projektu jest wzrost konkurencyjności dolnośląskich MMŚP poprzez zapewnienie sprawnego systemu dystrybucji środków finansowych przeznaczonych na wspieranie rozwoju przedsiębiorców i ich pracowników.

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze województwa dolnośląskiego oraz ich pracownicy (wykonujący pracę na podstawie umowy o pracę) z obszaru województwa dolnośląskiego. Pracownicy, którzy planują skorzystać z usługi rozwojowej muszą zostać skierowani przez swojego pracodawcę, a usługa ta musi zostać wybrana za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl.

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w sposób ciągły przez cały okres jego realizacji, tj. do dnia 31.07.2019r., bądź do czasu osiągnięcia zaplanowanej liczby uczestników lub wyczerpania limitu środków na realizację usług rozwojowych.

 

Dodano: Czwartek, 16 marca 2017