Trwają prace porządkowe w ramach robót publicznych

Roboty publiczne2

W dniu 17 marca 2017 roku na terenie Gminy Wołów rozpoczęto realizację zadań w ramach robót publicznych. Jedenastu pracowników zatrudnionych na okres pięciu miesięcy wykonuje prace porządkowe i naprawcze w obrębie dróg, chodników i poboczy na terenie Wołowa i Lubiąża oraz prace remontowe w gminnych obiektach użyteczności publicznej (świetlice, Ochotnicze Straże Pożarne). Celem prac jest poprawa estetyki Wołowa i okolicznych miejscowości.

Dodano: Wtorek, 21 marca 2017