Ogólnopolska kampania "Zachowaj Trzeźwy Umysł"

Trzeźwy umysł

Gmina Wołów po raz kolejny przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł". Hasło tegorocznej kampanii brzmi „Na skrzydłach przyjaźni". Zakupione materiały szkoleniowe zostały już przekazane do szkół. Dzieci i młodzież otrzymają karty pracy- to znacznie więcej niż standardowe ulotki, na których opierają się inne kampanie. W odróżnieniu od zwykłych ulotek karty pracy zawierają głównie ćwiczenia i niebanalne zadania, które dają dużo lepsze efekty profilaktyczne i o wiele większe korzyści edukacyjne.

Działania realizowane są według zasady Konfucjusza „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem".

Aby ułatwić nauczycielom pracę z uczniami, przekazano im gotowe scenariusze zajęć profilaktycznych, które są przewodnikiem w jaki sposób pracować z dziećmi przy wykorzystaniu karty prac. W scenariuszach znajdują się wyczerpujące opisy wszystkich zadań do wykonania.

Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł 2017 wychodzi naprzeciw obowiązkom wychowawczym nałożonym na nauczycieli i pedagogów przez:

1. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w różnych typach szkół,
2. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii,
3. zadanie zapisane w art. 4 ust. 1 pkt 3 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

http://www.trzezwyumysl.pl/

Dodano: Wtorek, 21 marca 2017