Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy

Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy1

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. w okresie od lipca 2016 do sierpnia 2018 r. realizuje projekt pn.: "AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY", dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego mający na celu wparcie osób zwalnianych lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do dolnośląskich przedsiębiorstw i instytucji przechodzących procesy restrukturyzacyjne i modernizacyjne oraz ich pracowników. Projekt jest realizowany na terenie Dolnego Śląska, w ramach partnerstwa utworzonego przez DAWG Sp. z o.o., ARR ARLEG SA, ARR AGROREG SA oraz KARR SA.

Kto może być zainteresowany projektem?

  • Potencjalnymi uczestnikami projektu są osoby zwolnione w ciągu ostatnich 6 m-cy, osoby którym pracodawca wypowiedział umowy o pracę oraz osoby zagrożone zwolnieniem.
  • Przedsiębiorstwa, które planują zwolnienia.
  • Przedsiębiorstwa, które są zainteresowane przyjmowaniem na staż uczestników Projektu (staż opłacany jest z projektu i może trwać od 3-12 miesięcy) .

W ramach projektu uczestnikom oferowane są następujące rodzaje wsparcia:

  • staże zawodowe (staż płatny - 2 tys. zł brutto, 3-12 miesięcy);
  • szkolenia zawodowe (indywidulanie dobrane do potrzeb uczestnika);
  • studia podyplomowe (do 6 tys. zł);
  • wsparcie relokacyjne (do 7 tys. zł);
  • wsparcie doradczo-szkoleniowe i dotacje dla osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą (wysokość dotacji do 23 tys. zł).

W przypadku zainteresowania wsparciem prosimy o kontakt z Biurem Projektu:

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.
Al. Kasztanowa 3A-5,
53-125 Wrocław
tel. +48 71 736 63 05
e-mail: aktywizacja@dawg.pl

Więcej informacji o projekcie: www.dawg.pl/aktywizacja

 

 

Dodano: Wtorek, 21 marca 2017