Spacer po Zielonym Wołowie – ścieżka przyrodniczo-edukacyjna

Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna

W najbliższym czasie na terenie Gminy Wołów rozpoczną się prace związane z instalacją ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej pod nazwą Spacer po Zielonym Wołowie, obejmujące ulokowanie ośmiu  tablic edukacyjnych na terenie miasta Wołowa oraz jednej we wsi Uskorz Mały. Celem zadania jest poszerzenie wiedzy mieszkańców w zakresie ochrony środowiska, kształtowania świadomości ekologicznej i postawy przyjaznej środowisku, a także przybliżenie walorów przyrodniczych Gminy i zachęcenie do zapoznania się z nimi. Na ścieżkę będzie się składało pięć punktów edukacji ekologicznej podejmujących tematykę związaną z: pomnikami przyrody, głazami narzutowymi, ekosystemem wodnym oraz ochroną pszczół i owadów zapylających. Projekt jest finansowany przez  Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Urząd Miejski w Wołowie. 

Dodano: Poniedziałek, 27 marca 2017