Zakręceni na kulturę w Piotroniowicach

Kolejne spotkanie w ramach konsultacji społecznych programu "Zakręceni na kulturę" odbyło się w poniedziałek w Piotroniowicach. W spotkaniu udział wzięli mieszkańcy Piotroniowic, Lipnicy, Uskorza Wielkiego, Mojęcic oraz Wołowa. Uczestnicy skupili się na analizie działalności Wołowskiego Ośrodka Kultury pod kątem oferty wydarzeń, zajęć oraz ich dostępności dla mieszkańców wsi z terenu gminy Wołów. Istotną kwestią podnoszoną przez wszystkich był także problem z dostarczeniem informacji nt. oferty WOKu, w szczególności na terenach wiejskich.

Wołowski Ośrodek Kultury tworzy miesięcznie ok. 250 plakatów, kilkanaście materiałów prasowych oraz kilkadziesiąt informacji w mediach elektronicznych. Wiemy, że te materiały nie docierają do wszystkich zainteresowanych, gdyż wiele osób dowiaduje się o naszych przedsięwzięciach dopiero po fakcie. Jedną z ciekawszych propozycji było przygotowanie plakatów zbiorczych, zawierających informacje o wydarzeniach odbywających się na przestrzeni miesiąca lub dwóch, które powinny być przekazane reprezentantom każdej wioski. Poruszona została także kwestia przygotowania ulotek, które byłyby przekazywane bezpośrednio mieszkańcom gminy, co powinno być bardziej efektywne niż rozwieszanie plakatów, które często po kilku dniach są zaklejane lub zrywane.

Kolejnym ważnym punktem konsultacji były wydarzenia kulturalne i rozrywkowe. Sami mieszkańcy wsi podkreślili, że na obszarze gminy Wołów odbywa się zbyt wiele festynów, co często prowadzi do organizowania kilku wydarzeń tego samego dnia, a w efekcie do małej frekwencji. Jednocześnie zwrócono uwagę na konieczność zaangażowania społeczności lokalnej w organizację wydarzeń i nie pozostawiania całej odpowiedzialności i prac na barkach organizatorów, czyli często na barkach sołtysów i rad sołeckich. Uczestnicy słusznie zauważyli także, że najlepszymi wydarzeniami są, te które organizuje duża grupa mieszkańców, co powoduje integrację na poziomie pokoleniowym. Za najwartościowsze wydarzenia uznano przedsięwzięcia tematyczne, takie jak np. Oblężenie Klasztoru, Noc Świętojańska w Piotroniowicach, Dzień Pieczonego Ziemniaka w Uskorze Wielkim i Przegląd Zespołów Ludowych w Mojęcicach.

Sekcje oraz warsztaty były ostatnim tematem poruszonym podczas spotkania. Podobnie jak podczas konsultacji wołowskich zwrócono uwagę na problemy z dużą odpłatnością za poszczególne zajęcia w Wołowskim Ośrodku Kultury, które w niektórych przypadkach dochodzą do kwoty 120 zł miesięcznie, co jest barierą nie do przeskoczenia dla wielu rodziców. Kolejny raz zwrócono także uwagę na brak systemu stypendialnego dla uzdolnionych dzieci z gminy Wołów. W związku z tym, iż gmina Wołów to 37 sołectw nie mógł nie pojawić się temat problemów komunikacyjnych, które także wpływają na niemożność korzystania z oferty przygotowanej przez Wołowski Ośrodek Kultury. W związku z tym uczestnicy zaproponowali, aby podjąć próbę organizacji warsztatów cyklicznych na terenach wiejskich.

Kolejne spotkania z mieszkańcami odbędą się jeszcze przed świętami. W poniedziałek, 10 kwietnia zespół Wołowskiego Ośrodka Kultury spotka się z uczniami szkół ponadgimnazjalnych w wołowskim liceum ogólnokształcącym. Tego samego dnia dobędzie się także spotkanie z mieszkańcami Lubiąża w Domu Kultury. Już dziś serdecznie zapraszamy wszystkich!

 

Dodano: Czwartek, 06 kwietnia 2017