Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego "Wulkan" Lubiąż na realizację zadania publicznego pt. "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wołów w zakresie biegów przełajowych"

herb small

W dniu 21 kwietna 2017 r. do Urzędu Miejskiego w Wołowie wpłynęła oferta złożona przez Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Wulkan" Lubiąż na realizację zadania publicznego pt. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wołów w zakresie biegów przełajowych poprzez zawody gminne w biegach przełajowych ".

Informujemy, że zgodnie z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm ) w ciągu 7 dni od dnia zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi osobiście w Urzędzie Miejskim w Wołowie Rynek 34, Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej lub elektronicznie: wes@wolow.pl.
Ofertę zamieszczono na stronach: www.bip.wolow.pl, www. wolow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wołowie.

Dodano: Czwartek, 27 kwietnia 2017