Oferta Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Wołowie na realizację zadania publicznego pt. "Wołowski Pegaz"

herb small

W dniu 21 kwietna 2017 r. do Urzędu Miejskiego w Wołowie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie na realizację zadania publicznego pt. „ Wołowski Pegaz".

Informujemy, że zgodnie z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm ) w ciągu 7 dni od dnia zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi osobiście w Urzędzie Miejskim w Wołowie Rynek 34, Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej lub elektronicznie: wes@wolow.pl.
Ofertę zamieszczono na stronach: www.bip.wolow.pl, www. wolow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wołowie.

 

Dodano: Czwartek, 27 kwietnia 2017