Akademia przedszkolaka w budynku obecnej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orląt Lwowskich w Wołowie

Akademia przedszkolaka

Burmistrz Dariusz Chmura z przyjemnością informuje, że Gmina Wołów w partnerstwie z Gminą Prusice oraz firmą SYNTEA S.A. otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 381 027,86 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Dzięki realizacji projektu pod nazwą Akademia przedszkolaka w budynku obecnej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orląt Lwowskich w Wołowie utworzonych zostanie 125 nowych miejsc przedszkolnych, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Wszystkie pomieszczenia zostaną wyremontowane i dostosowane dla dzieci w wieku 3-6 lat (w tym: sale, szatnie, toalety). Zakupione zostaną m.in. nowe komplety zabawek, pomoce dydaktyczne, tablice interaktywne oraz projektory multimedialne. Każda sala zostanie wyposażona w nowy komplet mebli (stoły, krzesła, szafki, pufy, leżaki).

Dzieci przyjęte do powstałych w ten sposób oddziałów przedszkolnych będą miały zagwarantowane również przez pierwszy rok funkcjonowania projektu wyżywienie oraz dodatkowe zajęcia rozwijające, takie jak: Świat cyfrowych zabaw, Dziecięcy aerobic z rytmiką i tańcem, Teatr małego przedszkolaka z zabawami społeczno-emocjonalnymi, Dziecięce laboratorium: gry - zabawy – łamigłówki – eksperymenty oraz Zajęcia plastyczno-manualne.

Dodano: Piątek, 12 maja 2017