Przygotowujemy najlepszych na najgorsze...

Plakat TPR 2017

Uprzejmie informujemy, iż Służba Więzienna w terminie 23 – 26 maja 2017 roku na terenie miasta Brzeg Dolny - Wołów, organizuje IV Zawody i Warsztaty Ratownictwa Taktycznego dla Grup Interwencyjnych Służby Więziennej pk. ,,Tactical Prison Rescue 2017'', nad którymi patronat medialny objęła Telewizja Polska.

W myśl ,,przygotowujemy najlepszych na najgorsze i każde życie jest dla nas najważniejsze bez względu na to, po której stronie kraty się znajdujesz", w przedsięwzięcie zaangażowane są najlepsze jednostki specjalne podlegające Ministerstwu Sprawiedliwości, Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwu Obrony Narodowej. Oprócz piętnastu Grup Interwencyjnych Służby Więziennej udział swój wstępnie zapowiedziały: Biuro Ochrony Rządu, Centralne Biuro Śledcze Policji, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Samodzielne Pododdziały Antyterrorystyczne Policji, Morski Oddział Straży Granicznej, Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej, żołnierze Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych oraz Bataliony Powietrznodesantowe i Wojska Obrony Terytorialnej.

Zawody będą miały na celu sprawdzenie poziomu wyszkolenia poszczególnych grup, współdziałania z jednostkami systemu ratownictwa medycznego (odpowiednie przekazanie informacji, przeprowadzenie segregacji, zabezpieczenie, zapewnienie bezpieczeństwa jednostkom systemu), wypracowanie wspólnych procedur ratowniczych na wypadek wystąpienia zdarzeń masowych na terenach jednostek, a także opracowanie standardów które będą obowiązywać wszystkie grupy interwencyjne. Zawody będą także miały na celu zintegrowanie grup, wymianę doświadczeń i umiejętności. Konkurencje tzn. stacje zadaniowe (8 stacji) usytuowane są w promieniu 15 km od miejsca stacjonowania zespołów i odzwierciedlać będą przypadki zdarzeń najczęściej występujących lub ich wystąpienie może być bardzo prawdopodobne.

Obecności funkcjonariuszy dziesięciu jednostek specjalnych z różnych formacji oraz piętnastu GISW w Brzegu Dolnym i Wołowie, staje się doskonałą okazją do wspólnych ćwiczeń i zaangażowania wszystkich jednostek ratujących życie zwykłych obywateli. Likwidacja zagrożenia o charakterze terrorystycznym (sytuacja zakładnicza, detonacja ładunku wybuchowego) na terenie Urzędu Miejskiego w Wołowie wraz z epizodem ,,Activ Shooter" i ewakuacją uczniów z Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wołowie, to idealne odzwierciedlenie wyżej założonych celów. Obecność swoją zadeklarowały również osoby z najwyższych szczebli służb.

W związku z powyższym ruch drogowy w dniu 24 maja 2017 roku od godz. 09.00 do godz. 12.00 w okolicy rynku w Wołowie będzie ograniczony.

 

Dodano: Poniedziałek, 22 maja 2017