Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie wspierania w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

MON

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie wspierania w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami pozyskania środków na działalność swoich stowarzyszeń.

Szczegóły w poniższym linku

http://bip.mon.gov.pl/ogloszenia/tresci/inne/otwarte-konkursy-ofert/aktualne-ogloszenia-1025479/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-152017owzs-103254798k/

Dodano: Czwartek, 25 maja 2017