Oferta w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

herb small

Informujemy o możliwości składania uwag do oferty złożonej przez Wołowski Klub Szachowy na realizację zadania publicznego pod nazwą „ Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży z Gminy Wołów poprzez organizowanie turniejów szachowych”. Zgodnie z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ciągu 7 dni od dnia zamieszczenia oferty na stronach: www.bip.wolow.pl (zakładka: pożytek publiczny), www.wolow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wołowie.

Uwagi można zgłaszać:

- osobiście w Urzędzie Miejskim w Wołowie, pok. nr 3 – Wydział edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej,

- elektronicznie: wes@wolow.pl

Dodano: Środa, 02 sierpnia 2017