Oferta Klubu Sportowego "Sparta" Miłcz na realizację zadania publicznego pt. "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z Gminy Wołów"

herb small

W dniu 17 sierpnia 2017 r. do Urzędu Miejskiego w Wołowie wpłynęła oferta złożona przez Klub Sportowy „Sparta" Miłcz na realizację zadania publicznego pt. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z Gminy Wołów".
Informujemy, że zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) w ciągu 7 dni od dnia zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi osobiście w Urzędzie Miejskim w Wołowie Rynek 34, Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej lub elektronicznie: wes@wolow.pl.

Dodano: Środa, 23 sierpnia 2017