Wyniki kokursu "Najładniejszy ogród/wieś Gminy Wołów 2017"

Konkurs najładniejszy ogród/wieś Gminy Wołów 2017
Do 22 maja 2017 r. do Urzędu Miejskiego wpłynęły łącznie 42 zgłoszenia w dwóch kategoriach.
Piękne krzewy, kwiaty, aranżacje, altany czy oczka wodne, to tylko niektóre z elementów,
które mogła podziwiać komisja konkursowa, w składzie:
- architekt krajobrazu Agnieszka Krupa (przewodnicząca),
- ubiegłoroczna laureata konkursu Danuta Lach,
- Radna Rady Miejskiej Małgorzata Hermaszewska,
- Radna Rady Miejskiej Wiesława Sawa
-  przedstawiciel sklepu „Farmer” Sławomir Sobolewski.
 
Komisja dokonała oceny pod kątem doboru roślin przez cały okres wegetacji, występowania
elementów architektury ogrodowej, utrzymania trawników, a także ogólnego wrażenia estetycznego.
Okazało się, że zadanie jest niezwykle ciężkie, gdyż ogrody prezentowały się okazale.
Po oględzinach, a następnie burzliwych obradach, jury wyłoniło zwycięzców:
 
W kategorii: Najładniejszy ogród ozdobny Gminy Wołów w roku 2017
I miejsce: p. Łucja Sadowska, Mojęcice
oraz p. Danuta Pędziwiatr, Wołów
II miejsce: p. Alicja Idzik, Uskorz Mały
oraz p. Renata Machi, Wołów
III miejsce: p. Ewa Stańczyk, Wołów
oraz p. Róża Jarocka, Krzydlina Mała
IV miejsce:  p. Jan i Lucyna Wróblewscy, Piotroniowice
      oraz p. Paulina Dmitruk, Uskorz Mały
 
W kategorii: Najładniejsza wieś  Gminy Wołów w roku 2017
I miejsce: Boraszyn
II miejsce: Mojęcice

III miejsce: Proszkowa

Dodano: Czwartek, 24 sierpnia 2017