Uwaga! Woda w Golinie i Bożeniu jest już zdatna do picia!

Woda uzdatniona

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Wołów Spółka z o.o. informuje, że na podstawie badań wody pobranej w dniu 28.08.2017 r. przez PPIS w Wołowie, woda uzdatniona z SUW Bożeń (zaopatrującego miejscowości Bożeń oraz Golina) spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2015.1989).

Dodano: Piątek, 01 września 2017